روش های تقویت زبان آلمانی How to imprive your Geraman

روش های تقویت زبان آلمانی How to imprive...

7 روش برای بهتر کردن زبان آلمانی

۱۴ مرداد ۹۸ ادامه
چگونه گرامر انگلیسی خود را تقویت کنیم

چگونه گرامر انگلیسی خود را تقویت کنیم

چگونه گرامر انگلیسی خود را تقویت کنیم

۱۳ مرداد ۹۸ ادامه
بررسی لهجه های مختلف زبان انگلیسی

بررسی لهجه های مختلف زبان انگلیسی

لهجه های مختلف انگلیسی

۱۲ مرداد ۹۸ ادامه
اصطلاحات و عبارات انگلیسی درباره ی خرید کردن

اصطلاحات و عبارات انگلیسی درباره ی خرید ...

اصطلاحات و عبارات انگلیسی درباره ی خرید ...

۸ مرداد ۹۸ ادامه
10 فایده تمرین خوشنویسی فارسی و انگلیسی

10 فایده تمرین خوشنویسی فارسی و انگلیسی

آموزش خوشنویسی انگلیسی و فارسی توسط موسس...

۷ مرداد ۹۸ ادامه
طریقه نوشتن نامه رسمی انگلیسی

طریقه نوشتن نامه رسمی انگلیسی

طریقه نوشتن نامه رسمی انگلیسی توسط موسسه...

۶ مرداد ۹۸ ادامه
صفحه 8 از 13