آموزشگاه زبان های خارجی مهاجران

نحوه نوشتن پروپوزال ( قسمت اول )

   تدریس زبان در شیراز

 

نحوه نوشتن پروپوزال برای دانشگاه، شرکت های خارج از کشور و دریافت فاند

 جهت نوشتن پروپوزال اول باید یک مشکل موجود در جامعه را توصیف کنید و برای رفع این مشکل برنامه ای طراحی کنید و سپس برنامه

را دقیق برای منبع تامین اعتبار شرح بدهید.

 

 

مرحله اول: به توافق رسیدن در مورد مساله

 

  • کارتان را با شناسایی یک نیاز (identifying a need) شروع کنید.

باید تحقیق کنید که چه موضوعی در جامعه با تلاش و تهیه کمک مالی قابل بهبود و تغییر است؟ به عنوان مثال نیاز است یک رودخانه آلوده

تمیز شود.

شما باید به یک توافق  کلی برای رفع نیازها در پروژه خود برسید تا بتوانید به اهدافتان نزدیک تر شوید. در غیراینصورت نه تنها تامین 

اعتبار لازم برای رفع مشکل سخت است بلکه حتی تکمیل خود پروژه هم سخت تر می شود.

 

 

  • همه افرادی که به اجرای پروژه علاقه مند باشند (Stakeholders) را درگیر پروژه کنید.

برای تهیه یک پروپوزال خوب و موفق به مشارکت همه افراد ذینفع نیاز است.

 مثلا در پروژه پاکسازی رودخانه ( شهروندانی که آلودگی رودخانه زندگی شان را تحت تاثیر قرار داده، همه افرادی ی که به پاکسازی

رودخانه کمک می کنند، دولت ، مشاغل و  نهادهای دیگری که هزینه پاکسازی را تقبل می کنند ) همه باید در این پروژه سهیم شوند.

 

 

  • مشکل یا وضعیت موجود را تعریف کنید. (Define the Problem or Situation)

شما باید با توضیحات خلاصه و روشنی ذینفعان را از مشکل یا وضعیت موجود آگاه کنید. سعی کنید تعداد جلسات بیشتری را برگزار کنید

تا کیفیت کار بالا رود و انجام بقیه کارها راحت تر شود.

 

 

  • تاثیر مساله (Impact of the Problem) را شرح دهید.

باید کاملا واضح و عینی برای توضیح مشکل یا مساله و تاثیری که روی هزینه های اجتماعی و اقتصادی دارند، استفاده کنید.

بسیار ناخوشایند است که آلودگی رودخانه ها به حیوانات و حیات وحش آسیب بزند اما برای قانع کردن مردم در مورد معضلی که با آن

مواجه هستند باید صریح و روشن صحبت کرد اینکه آلودگی رودخانه ها مانع از ماهیگیری یا شنا کردن در آن می شود. 

 

 

  • علل احتمالی مساله (Possible Causes of the Problem) را بررسی کنید.

حتی اگر علت های مشکل ساز برای شما کاملا آشکار باشد باز هم باید رضایت اکثریت ذینفعان را درباره علل احتمالی مساله جلب کنید.

مقدار شواهد مفصلی که باید به سازمان تامین کننده کمک مالی ارائه کنید بسته به شرایط موجود فرق می کند. اگر برای بررسی علت مساله

تحقیقات رسمی انجام نشده باید کمیته ای برای نظارت بر تحقیقات و گزارش های بعدی تشکیل بدهید. برای افزایش اعتبار خود بهتر است

با محققان و کارشناسان بی طرف و خارج از مساله همکاری کنید.