آموزشگاه زبان های خارجی مهاجران

با سلام
نظر به احتمال شیوع بیماری کرونا وجهت حفظ سلامت زبان آموزان ، بدین وسیله اتمام  ترم زمستان اعلام می گردد و کلاس ها از روز دوشنبه مورخه 98/12/05 برگزار نمی شود.  تاریخ امتحان فاینال و نحوه برگزاری آن نیز متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.
مدیر موسسه زبان مهاجران 
دکتر احسان هادی پور