اخبار
جلسه با مدرسان شعب

جلسه با مدرسان شعب

جلسه با مدرسان شعب استان فارس

۷ اسفند ۹۶ ادامه خبر
 آزمون جذب مدرس

آزمون جذب مدرس

برگزاری آزمون جذب مدرس در موسسه زبان های...

۶ اسفند ۹۶ ادامه خبر
آگهی جذب مدرس

آگهی جذب مدرس

آگهی جذب مدرس در موسسه زبان مهاجران

۲۹ بهمن ۹۶ ادامه خبر
حضور مدرسين بين المللي موسسه آموزشي فرهنگي عصر طلايي رشد و بالندگي ايرانيان در اولين كارگاه اموزشي شيوه هاي اجرايي طرح اموزشي UCM3 در مالزی

حضور مدرسين بين المللي موسسه آموزشي فرهن...

سیستمUCM3 از سال آینده برای اولین باردر...

۲۹ بهمن ۹۶ ادامه خبر
 وب سایت موسسه زبان مهاجران

وب سایت موسسه زبان مهاجران

راه اندازی وب سایت موسسه زبان مهاجران

۲۹ بهمن ۹۶ ادامه خبر
صفحه 14 از 14