آموزشگاه زبان های خارجی مهاجران

مراسم بزرگداشت مقام معلم روز جمعه مورخ  13 اردیبهشت در رستوران صوفی شیراز به میزبانی مدیریت موسسه دکتر

احسان هادی پور و دکتر نیلوفر طباطبایی برگزار شد.

در این میهمانی مدرسین و کادر اداری آموزشگاه زبان های خارجی مهاجران شیراز شعبه مرکزی حضور داشتند و

به پاس قدردانی از زحمات اساتید هدایایی به آنان اعطا گردید.