آموزشگاه زبان های خارجی مهاجران

دوره مکالمه (Chat)

این دوره های جدید و کاربردی نیز به صورت عادی و فشرده برگزار می شود و تمرکز بر روی مهارتهای گفتاری و شنیداری می باشد . این دوره و کتاب مربوطه جزء محبوبترین و پرطرفدارترین دوره های دنیا می باشد و آموزشها بر اساس مکالمات روزمره (Conversational Base) و قرار گرفتن موقعیتهای مختلف (Situational Base) برگزار می گردد.